ปัจจุบัน Logo ขนส่ง Orange express

ในระบบมีการ ปรับเปลี่ยนใหม่เป็น Kerry express หากแฟรนไชส์มีความ ประสงค์ใช้ขนส่ง Orange express สามารถเลือกที่ Logo ที่แจ้งได้