การตรวจสอบสถานะพัสดุของขนส่ง Kerry express

เรื่อง การตรวจสอบสถานะพัสดุของขนส่ง Kerry express
เนื่องจากทาง Kerry Express มีการเปลี่ยนแปลงการตรวจสอบสถานะพัสดุ
เดิม: ผู้ส่งสามารถตรวจสอบสถานะพัสดุได้ทันทีหลังจากแฟรนไชส์คีย์รับพัสดุเข้าระบบ
ใหม่: ผู้ส่งสามารถตรวจสอบสถานะพัสดุได้ภายหลังจากที่ขนส่งเข้ารับและสแกนรับพัสดุเข้า ระบบแล้ว

ตัวอย่างเมื่อตรวจสอบสถานะพัสดุที่ยังไม่สแกนเข้าระบบ

แนะนำการวัด
แนะนำการวัด