ประกาศ แจ้งยุติการให้บริการขนส่ง Ninja Van


ประกาศ แจ้งยุติการให้บริการขนส่ง Ninja Van

เรียน ลูกค้าผู้ให้บริการแฟรนไชส์ SABUY SPEED ทุกสาขา

เนื่องจากบริษัท นินจา โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือขนส่ง Ninja Van มีการปรับนโยบายในการทำธุรกิจ บริษัท สบายสปีด จํากัด จึงหยุดให้บริการขนส่ง Ninja Van ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ท่านสามารถสร้างรายการพัสดุ Ninja Van ผ่านระบบ SABUY SPEED ได้ถึงวันที่ 25 มกราคม 2567 เป็นวันสุดท้าย และรถเข้ารับพัสดุของ Ninja Van จะเข้ารับในวันที่ 25 มกราคม 2567 เป็นวันสุดท้าย

ขอบคุณสำหรับความร่วมมือของทุกท่าน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สบายสปีด จํากัด

https://lin.ee/efDzoA4