ข้อสอบใบอนุญาตนายหน้าประกันภัย

นายหน้าประกันวินาศภัย

ประชาสัมพันธ์การสอบใบอนุญาตที่จังหวัดนครราชสีมา โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ วันเวลาและสถานที่สำหรับการอบรม และ สอบใบอนุญาต ดังนี้o วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 เวลา 8.00 – 17.00 น (อบรมโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากบริษัท เทเวศประกันภัยฯ)o อบรมที่ The Imperial Hotel and convention Center Korato วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566 เวลา 8.30 – 12.00 นo สอบที่มหาลัยราชภัฎนครราชสีมาเอกสารที่จำเป็นสำหรับการสมัครo ทางสาขากรอกแบบฟอร์มใน Google Form ภายในวันที่ 29/9/2023 โดย link ดังนี้ https://forms.gle/sWgLX6KVuZyQgTLg7 พร้อมแนบเอกสาร เพื่อยืนยันการสมัครเบื้องต้นo นำส่งเอกสารฉบับจริง ภายในวันที่ 5/10/2023 มายังที่อยู่ บริษัท สบาย แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด … Read more