ลิ้งอบรม

อบรมระบบการใช้งานขนส่ง Paypoint ทุกวันพุธ
เข้าอบรมได้ที่ 👉 https://meet.google.com/jyu-sngb-bjg

*หากเข้าผ่านลิงก์ไม่ได้ให้เข้าไปที่ Meet
จากนั้นให้กรอกรหัสห้อง 👉 jyu-sngb-bjg
คู่มือการใช้งาน Google Meet 👉 https://shorturl.asia/7px5O

คู่มือและวิดีโอย้อนหลัง 👉 https://drive.google.com/drive/folders/18E_HqtoNF7jie08aArw2t1kOeO_iC3es

📍อบรมระบบการใช้งานขนส่ง Paypost ทุกวันอังคาร
เข้าอบรมได้ที่ 👉 https://meet.google.com/ikn-bmug-yva

*หากเข้าผ่านลิงก์ไม่ได้ให้เข้าไปที่ Meet
จากนั้นให้กรอกรหัสห้อง 👉 ikn-bmug-yva
คู่มือการใช้งาน Google Meet 👉 https://shorturl.asia/7px5O

คู่มือและวิดีโอย้อนหลัง 👉 https://drive.google.com/drive/folders/18E_HqtoNF7jie08aArw2t1kOeO_iC3es

📍อบรม SABUYSPEED (สำหรับบริการเสริม)
เข้าอบรมได้ที่ 👉 https://meet.google.com/jck-bemx-xyr?pli=1

*หากเข้าผ่านลิงก์ไม่ได้ให้เข้าไปที่ Meet
จากนั้นให้กรอกรหัสห้อง 👉 jck-bemx-xyr
คู่มือการใช้งาน Google Meet 👉 https://shorturl.asia/7px5O

คู่มือและวิดีโอย้อนหลัง 👉 https://drive.google.com/drive/folders/1IPIINciNw8jbi3KOi0NU1wJQvP8HgyZs