Sabuy-D และ DHL Premium

ประกาศ
ขอความร่วมมือแฟรนไชส์ แยกพัสดุ ระหว่าง Sabuy-D และ DHL Premium
ให้กับพนักงานขนส่งก่อนเข้ารับ เพื่อความ รวดเร็วในการสแกนเข้าระบบ