Makesend Express ส่งทุกอย่างวันเดียวถึง

ส่งด่วน วันเดียวถึง

ส่งเช้าได้เย็น รับประกันส่งถึงมือผู้รับภายในเวลาที่กำหนด หากส่งช้ายินดีคืนเงิน 100%

สะดวกสบาย

สามารถนำส่งพัสดุด้วยตัวเองได้ที่ MAKESEND GO หรือ ShipSmile สาขาที่ร่วมรายการใกล้บ้านคุณ หรือส่งง่ายๆ แค่เรียกใช้บริการเข้ารับพัสดุถึงบ้าน

อยู่บ้านก็ส่งได้

ด้วยบริการเข้ารับพัสดุ แบ่งเป็นสองรอบเข้ารับ คือรอบ 8.00-10.00 และ 10.00-12.00   โดยต้องทำการจองและชำระค่าบริการให้เรียบร้อยก่อนถึงรอบเวลาเข้ารับ

สมัครใช้งาน

สมัครมานำข้อมูลส่งmakesend แล้ว 5 – 7 วัน(ไม่รวมวันหยุด) นับจากวันที่ลงทะเบียน จะได้รหัสผ่าน นะคะ ส่วนอีเมลล์ในการใช้ก็เมลล์สาขาที่สมัคร การพิจารณาขึ้นอยู่ makesend

แอดไลน์

*** นอกเขตพื้นที่บริการ ปลายทาง จะได้รับ สินค้า 5-7 วันทำการ ***

ลิ้งค์ลงทะเบียนสำหรับสาขาที่สนใจจะเปิดบริการเสริมMAKESEND 

  • กรณีต่างจังหวัด ที่ไม่มีในตาราง 
  • เงื่อนไขการจัดส่ง
  • 1.การขนส่งสินค้าไปต่างจังหวัด SCG จะเป็นผู้จัดส่งไปยังปลายทาง แต่จะไม่ได้ส่งภายในวัน จัดส่งคาดว่าประมาณ 2-4 วัน ไม่นับวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
  • 2.ถ้าต้องการส่งไปต่างจังหวัดกับทาง SCG ต้องแพ็คใส่กล่องไปรษณีย์ หรือ กล่องพัสดุทั่วไป ปิดให้มิดชิดเท่านั้น เงื่อนไขการจัดส่งและการเคลมสินค้าเป็นไปตามนโยบายของทางSCG เท่านั้น
  • 3.ไม่สามารถส่งสินค้าเป็นกล่องโฟมได้
  • 4.สินค้าควบคุมความเย็น ต้องมีขนาด กว้าง+ยาว+สูง รวมกันไม่เกิน 100 CM
  • 5.ไม่สามารถส่งสิ่งมีชีวิตทุกประเภท
  • 6.สินค้าประเภทของเหลว ไม่สามารถจัดส่งได้
  • 7.น้ำหนักของสินค้าต้องไม่เกิน 20 กิโลกรัม
  •  8.ไม่รับขนส่งสินค้าอันตราย เช่น สารเคมี วัตถุไวไฟ วัตถุอันตราย อาวุธ ขยะ สิ่งปฏิกูล สารติดเชื้อต่าง ๆ โลหิต เป็นต้น สินค้าผิดกฎหมาย ชิ้นส่วนของร่างกาย เนื้อสัตว์ (ยกเว้นอาหารทะเลและเนื้อที่ปรุงสุกแล้ว) ภาพหรือสื่อลามก ยาเสพติด วัตถุมีค่า เช่น ทองคำ อัญมณี เงินสด พันธบัตร วัตถุมงคล บัตรเงินสด บัตรเดรดิต เป็นต้น จดหมาย เอกสารส่วนบุคคล เอกสารสำคัญทางกฎหมาย